تبلیغات
news-tv-ir - آخرین تست شخصیت شناسى استاندارد
news-tv-ir
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
به این تست شك نكنید. این آخرین و استانداردترین تست شخصیت شناسى است كه این روزها در اروپا بین روانشناسان در جریان است. پاسخهایش هم اصلاً كار دشوارى نیست. كافى است كمى به خودتان رجوع كنید. یك كاغذ و قلم هم كنار دستتان باشد و جوابی را که انتخاب می کنید یادداشت کنید كه بتوانید امتیازهایى كه گرفته اید جمع بزنید. حاضرید؟ پس شروع كنید: 1) چه موقع از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟ الف _ صبح،ب- عصر و غروب،ج _ شب ۲) معمولاً چگونه راه مى روید؟ الف _ نسبتاً سریع، با قدم هاى بلند،ب- نسبتاً سریع، با قدمهاى كوتاه ولى تند و پشت سر هم،ج _ آهسته تر، با سرى صاف روبرو،د _ آهسته و سربه زیر، ه- - خیلى آهسته ۳) وقتى با دیگران صحبت مى كنید؛ الف _ مى ایستید و دست به سینه حرف مى زنید،ب- دستها را در هم قلاب مى كنید،ج _ یك یا هر دو دست را در پهلو مى گذارید،د _ دست به شخصى كه با او صحبت مى كنید، مى زنید،و ه-_ با گوش خود بازى مى كنید، به چانه تان دست مى زنید یا موهایتان را صاف مىكنید ۴) وقتى آرام هستید، چگونه مى نشینید؟ الف _ زانوها خم و پاها تقریباً كنار هم،ب- چهارزانو،ج _ پاى صاف و دراز به بیرون،د _ یك پا زیر دیگرى خم ۵) وقتى چیزى واقعاً براى شما جالب است، چگونه واكنش نشان مى دهید؟ الف _ خنده اى بلند كه نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده،ب _ خنده، اما نه بلند،ج _ با پوزخند كوچك،د _ لبخند بزرگ،ه_ لبخند كوچك ۶) وقتى وارد یك میهمانى یا جمع مى شوید؛ الف _ با صداى بلند سلام و حركتى كه همه متوجه شما شوند، وارد مى شویدب _ با صداى آرامتر سلام مى كنید و سریع به دنبال شخصى كه مى شناسید، مى گردیدج _ در حد امكان آرام وارد مى شوید، سعى مى كنید به نظر سایرین نیایید ۷) سخت مشغول كارى هستید، بر آن تمركز دارید، اما ناگهان دلیلى یا شخصى آن را قطع مى كند؛ الف _ از وقفه ایجاد شده راضى هستید و از آن استقبال مى كنیدب _ بسختى ناراحت مى شویدج _ حالتى بینابین این ۲ حالت ایجاد مى شود ۸) كدامیك از مجموعه رنگ هاى زیر را بیشتر دوست دارید؟ الف- قرمز یا نارنجىب- سیاهج- زرد یا آبى كمرنگد- سبزه- آبى تیره یا ارغوانىو- سفیدز- قهوه اى، خاكسترى، بنفش ۹) وقتى در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتى دراز مى كشید؟ الف- به پشتب- روى شكم (دمر)ج- به پهلو و كمى خم و دایره اىد- سر بر روى یك دسته- سر زیر پتو یا ملافه... ۱۰) آیا شما غالباً خواب مى بینید كه: الف- از جایى مى افتید.ب- مشغول جنگ و دعوا هستید.ج- به دنبال كسى یا چیزى هستید.د- پرواز مى كنید یا در آب غوطه ورید.ه- اصلاً خواب نمى بینید.و- معمولاً خواب هاى خوش مى بینید امتیازات سؤال اول: الف(۲ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۶ امتیاز) سؤال دوم: الف (۶امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۷ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز) سؤال سوم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۷ امتیاز)، ه (۶ امتیاز) سؤال چهارم: الف (۴ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)، د (۱ امتیاز) سؤال پنجم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۲ ا متیاز) سؤال ششم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۲ امتیاز) سؤال هفتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۴ امتیاز) سؤال هشتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۷ امتیاز)، ج (۵امتیاز)، د (۴ امتیاز)، ه (۳ امتیاز) و (۲ امتیاز)، ز (۱ امتیاز) سؤال نهم: الف (۷ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز) سؤال دهم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)، و (۱ امتیاز) خب، امتیازهایتان را جمع زدید. عدد به دست آمده را با جدول مقابل مقایسه كنید و شخصیت خودتان را بشناسید. نتیجه گیرى * اگر امتیاز شما بالاى ۶۰ است: دیگران در ارتباط و رفتار با شما شدیداً مراقب و هوشیار هستند آنها شما را مغرور، خودمحور و بى نهایت سلطه جو مى دانند، گرچه شما را تحسین مى كنند و به ظاهر مى گویند«كاش من جاى تو بودم!!» اما معمولاً به شما اعتماد ندارند و نسبت به ایجاد رابطه اى عمیق و دوستانه بى میل و فرارى هستند. * اگر از ۵۱ تا ۶۰ امتیاز دارید: بدانید دوستان شما را تحریك پذیر مى دانند، بدون فكر عمل مى كنیدو سریع از موضوعات ناخوشایند برآشفته مى شوید ، علاقه مند به رهبرى جمع و تصمیم گیریهاى سریع دارید (هرچند اغلب درست از كار درنمى آیند!) دیگران شما را جسور و اهل مخاطره مى دانند. كسى كه همه چیز را تجربه و امتحان مى كند، از ماجراجویى لذت مى برد و در مجموع به دلیل ایجاد شرایط و بسترهیجانات توسط شما، از همراهى تان لذت مى برند. * اگر از ۴۱ تا ۵۰ امتیاز به دست آوردید: به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم كننده و جالب و جذاب مى بینند. شما دائماً مركز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید. فردى مهربان، ملاحظه كار و فهمیده به نظر مى رسید. قادر هستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم كنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین كمك بر اعضاى گروه هستید. * اگر ۳۱ تا ۴۰ امتیاز نصیب شما شد: بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه كار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى كنید. اما اگر با كسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى كنید. * از ۲۱ تا ۳۰ امتیاز : در نظر سایرین فردى زحمت كش هستید اما متأسفانه گاهى اوقات ایرادگیر هستید. شما بسیار بسیار محتاط و بى نهایت ملاحظه كار به نظر مى رسید. زحمتكشى كه در كمال آرامش و با صرف زمان زیاد در جمع بار دیگران را بردوش مى كشد و بدون فكر و براساس تحریك لحظه اى و آنى هرگز نظر نمى دهد. دیگران مى دانند شما همیشه تمام جوانب كارها را مى سنجید و سپس تصمیم مى گیرید. * و اگر كمتر از ۲۱ امتیاز داشتید: دیگران شما را خجالتى، عصبى و آدمى شكاك و دودل مى دانند شخصى كه همیشه سایرین به عوض او فكر مى كنند، برایش تصمیم مى گیرند و از او مراقبت مى كنند. كسى كه اصلاً تمایل به درگیرشدن در كارهاى گروهى و ارتباط با افراد دیگر را ندارد!


لینک منبع و پست :آخرین تست شخصیت شناسى استاندارد
http://migna.ir/vdcaoyn6.49nw015kk4.htmlنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 20 دی 1394
شنبه 4 خرداد 1398 02:09 ق.ظ
are causes erectile dysfunction http://viagralim.us are causes erectile dysfunction !
Quality articles or reviews is the main to attract the viewers to pay a visit the web page, that's what this web page is providing.
پنجشنبه 16 شهریور 1396 05:19 ق.ظ
After I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new
comments are added- checkbox and now each time
a comment is added I receive 4 emails with the same comment.

Is there an easy method you are able to remove me from that service?
Thanks a lot!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی